Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Koh Lipe i Thailand
  Om Koh Lipe Welcome to paper island Välkommen till papper ö Koh Lipe (sometimes referred to as Koh Leepeeh or Koh Leepay)is a small island in the Southern Thai province of Satun, and is situated in the Andaman Sea. Koh Lipe (ibland kallad Koh Leepeeh eller Koh Leepay) är en liten ö i södra Thailand provinsen Satun, och är belägen i det Andamanska havet. The island is part of the Tarutao National Marine Park, a large group of over 70 islands. Ön är en del av Tarutao National Marine Park, en stor grupp på över 70 öar. Koh Lipe is part of a smaller cluster of 10 island, about 70 kilometres off shore. Koh Lipe är en del av en mindre grupp av 10 öar, cirka 70 kilometer utanför kusten. All of the islands can be visited on day trips, and the largest island in the group, Koh Adang, has bungalows ran by the National Park Authority. Alla öar kan besökas på dagsturer, och den största ön i gruppen, Koh Adang har bungalows sprang genom nationalparken myndigheten. The name "Koh Lipe" means paper Island in the local Chao Ley(or Urak Lawoi or Sea Gypsy) language. Namnet "Koh Lipe förstås papper Island i lokala Chao Ley (eller Urak Lawoi eller Sea Gypsy) språk.
  High & Low Season High & Low Season From November until May daily ferries connect Koh Lipe to Pak Barra, Langkawi, Koh Lanta, Trang, Koh Ngai, Koh Muk and Koh Bulon. Från november till maj dagliga färjor ansluta Koh Lipe till Pak Barra, Langkawi, Koh Lanta, Trang, Koh Ngai, Koh Muk och Koh Bulon. From may until November weekly ferries service Koh Lipe from Pak Barra. Från maj till november vecka färjor tjänst Koh Lipe från Pak Barra. Most ferries depart from Pak Barra, a small fishing town close to Satun. De flesta färjorna avgår från Pak Barra, en liten fiskeby nära Satun. Peak season on Koh Lipe is December and January, when advanced bookings are recommended and the island completely fills up. Högsäsong på Koh Lipe är december och januari, då förhandsbokningar rekommenderas och ön helt fylls upp.
  Life is a beach Livet är en strand Popular activities on Koh Lipe are snorkelling and diving. Populära aktiviteter på Koh Lipe är snorkling och dykning. There is good snorkelling straight off the beaches, but the best spots can be seen on the popular day trips that visit a few locations in a day, combined with a pick nick on a beautiful beach. Det finns bra snorkling direkt från stranden, men de bästa platserna kan ses på den populära dagsturer att besöka några ställen på en dag, kombinerat med en picknick på en vacker strand. There are several dive shops, and many resorts rent out snorkel gear and can arrange boat trips. Det finns flera dyk affärer, och många orter hyr ut snorkel utrustning och kan arrangera båtturer. We also arrange daily snorkelling trips from our travel shop on Koh Lipe. Vi ordnar också dagligen snorklingsturer från vår resebutik på Koh Lipe.
  Pattaya, Sunset and Sunrise Beach Pattaya, Sunset och Sunrise Beach There are 3 main beaches on Koh Lipe: Pattaya Beach, Sunset Beach and Sunrise Beach. Det finns 3 viktiga stränder på Koh Lipe: Pattaya Beach, Sunset Beach och Sunrise Beach. The first one is the most popular and has a wide variety of places to stay, drink and eat. Den första är den mest populära och har en mängd olika ställen att bo, äta eller dricka. Sunrise Beach has quite a few resorts as well as a small Chao Ley (Sea Gypsies) Village with some basic shops and small eateries. Sunrise Beach har en hel del orter samt en liten Chao Ley (Havszigenare) Village med några grundläggande affärer och små matställen. Sunset beach is the smallest beach and has only has a couple of places to stay. Sunset Beach är den minsta stranden och har bara har ett par ställen att bo. Take a look at our island map to get a better picture. Ta en titt på vår ö kartan för att få en bättre bild.

  Kohlipehotel.com 2009-2018