Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Idyllic Concept Resort Recensioner

  Room Types and Room Rates

  Idyllisk Concept Resort Reviews
  Koh Lipe Reviews : Traveler Advice on Koh Lipe - Review of Idyllic Concept Resort. Koh Lipe Recensioner: Traveler Råd om Koh Lipe - Översyn av den idylliska Concept Resort.
  Idyllic Concept Resort : Idyllic - the hidden paradise resort Idyllisk Concept Resort: Idyllisk - den dolda Paradise Resort
  I spent a day exploring Lipe's several beaches and can say that Idyllic Beach Resort is located on the island's only postcard-perfect beach. Jag tillbringade en dag utforska Lipe är flera stränder och kan säga att Idyllisk Beach Resort ligger på öns enda vykortsformat perfekta stranden. There's little to no boat traffic, making the beach safe for swimming and snorkeling, and there aren't any hawkers to disturb the setting's tranquility. Det finns liten eller ingen båttrafik, vilket gör stranden säker för bad och snorkling, och det finns inte någon gatuförsäljare störa inställningen är lugn. The Resort is sophisticated yet unpretentious, combining some big city ideas and the island's laid back life-style. Den utvägen är sofistikerad men opretentiös kombinera vissa stora staden idéer och öns avspända livsstil. My ultra modern bungalow, just yards from the sand and sea, had first-class amenities like a giant flat-screen TV, a computer with internet access, a powerful air-conditioner, a wonderfully large bathroom incorporating an outdoor rain-forest shower, and an excellent sea view from the front patio. Min ultra modern bungalow, bara några meter från stranden och i havet, hade förstklassiga bekvämligheter som en gigantisk platt-tv, en dator med internetuppkoppling, en kraftfull luftkonditionering, ett underbart stort badrum innehåller en utomhus regn-skog dusch, och ett utmärkt havsutsikt från framsidan uteplats. Bungalows are not the stereotypical palm-fronded hut style one might expect. Bungalows är inte den stereotypa palm-fronded koja stil man kan förvänta sig. The on-site restaurant served terrific home-style Thai and European fare in an al fresco setting literally on the beach. På plats restaurang serveras fantastiskt hem-stil thailändsk och europeisk mat i en al fresco inställning bokstavligen på stranden. Also, the Resort easily arranged the charter of a long-tail boat for a day of snorkeling and sightseeing to the surrounding islands. Dessutom arrangerade Resort lätt stadga om en long tail båt för en dag med snorkling och sightseeing till de omkringliggande öarna. It was unnecessary to leave the Resort for any reason as the staff is first rate in accommodating guests requests - whether they be for a special celebration dinner party or island sightseeing. Det var onödigt att lämna Resort av någon anledning som personalen är första satsen i emot gäster förfrågningar - vare sig de är för en speciell fest middag eller ö sightseeing.
  Idyllic Concept Resort : Nice hotel, beautiful area... Idyllisk Concept Resort: Nice hotel, vackert område ... but being spoilt by over-development.” men att vara bortskämd med över-utveckling. "
  When we booked the hotel, we were a little apprehensive because we weren't sure if the hotel was set up properly after reading earlier reviews on this site. När vi bokade hotellet, vi var lite orolig eftersom vi var inte säkra på om hotellet bildades ordentligt efter att ha läst tidigare recensioner på denna webbplats. We went ahead anyway after contacting the hotel management via e-mail. Vi gick framåt i alla fall efter kontakt med hotellet via e-post. We found Nun, the manager very helpful and accommodating. Vi hittade Nun, manager mycket hjälpsam och tillmötesgående.
  The room was of a good standard and the bed and facilities very comfortable. Rummet var av god standard och sängen och anläggningar mycket bekväma. From the outside, it didn't look like there were any other hotels of that standard on our side of the island (Sunrise Beach). Från utsidan, gjorde det inte ut som det fanns andra hotell i denna standard på vår sida av ön (Sunrise Beach). That part of the island was also a lot of quieter than Pattaya beach where all the boats land. Den delen av ön var också mycket tystare än Pattaya Beach där alla båtar mark. The only complaint we could make about the rooms was the practicality aspect, which were also highlighted by other reviews - there wasn't any reading light and no towel rails! Det enda klagomål vi kunde göra om rummen var den praktiska aspekten, som också belystes av andra recensioner - det fanns inte någon läslampa och ingen handdukshängare! There were no beach towels provided but we were allowed to use our towels as beach towels so we were fine with that. Det fanns ingen strand handdukar men vi fick använda våra handdukar strand handdukar så vi var bra med det. Otherwise, the rooms were tastefully designed in a modern style and clearly a lot of thought had gone into the design. Annars var rummen smakfullt inredda i modern stil och tydligt många trodde hade gått in i konstruktionen. We were also allowed to use the snorkels, masks and kayaks for free. Vi fick även använda snorkel, masker och kajaker gratis.
  Breakfast was a treat - there were many options including pancakes, french toast, toast, fruits and fried rice. Breakfast was a treat - det fanns många alternativ, bl.a. pannkakor, fransk toast, toast, frukt och stekt ris. The staff were very helpful and friendly, especially Onn and Nim, both cousins, who go out of their way to make our stay comfortable. Personalen var mycket hjälpsam och vänlig, särskilt Onn och Nim, båda kusiner, som går ut på deras sätt att göra vår vistelse bekväm. They also arranged for us picnic lunches and our longtail boat hire which we booked for the day to go island hopping. De ordnade också för oss picknick lunch och vår longtail båt hyra som vi bokade för dagen att gå Båtluffa.
  In terms of the island - the sea around the island is simply stunning as is the whole of the Tarutao marine park. I termer av ön - havet runt ön är helt enkelt fantastisk liksom hela Tarutao Marine Park. The water was clear and we enjoyed seeing the underwater life and corals when we went diving. Vattnet var klart och vi fick se under vattnet liv och koraller när vi gick dykning. However, we were disappointed with the way the island is looked after - there were lots of rubbish (especially plastic bags) floating in the sea and empty bottles of water on the beach. Men var besvikna vi med hur ön sköts - Det fanns massor av skräp (speciellt plastpåsar) flyter i havet och tomma flaskor med vatten på stranden. It was also saddening for us to learn that the amount of hotels on the island had doubled within the last year. Det var också sorgligt att lära oss att storleken på hotell på ön hade fördubblats under det senaste året. The island looked over-developed. Ön såg över utvecklade. The village next to the hotel burnt rubbish once during our stay with the smell of burnt plastic in the air - this is probably because they have no other means to dispose of the plastic bottles. Byn bredvid hotellet brända sopor en gång under vår vistelse med lukten av bränd plast i luften - det är förmodligen därför att man har några andra möjligheter att förfoga över plastflaskor. After learning about the lack of recycling facilities on the island, we took all our empty water bottles back with us to the mainland to be recycled. Efter att lära sig om bristen på återvinningsanläggningar på ön, tog vi alla våra tomma vattenflaskor med oss till fastlandet för att återvinnas.
  The longtail boats were beautiful to look at and were the only way of getting around (aside from walking on the island). Den longtail båtar var vackra att titta på och var det enda sättet att ta sig runt (bortsett från promenader på ön). They sounded like lawnmowers, very noisy and created a busy traffic when the tide was high. De lät som gräsklippare, mycket högljudd och skapade en livlig trafik när tidvattnet var hög. It made snorkelling from the beach a little difficult as you would have to watch out for the boats! Det gjorde snorkling från stranden lite svårt eftersom du måste se upp för båtar!
  We enjoyed the simplicity of the food on the island - the seafood barbeque close to Pooh's bar was excellent! Vi njöt av enkelheten i maten på ön - fisk och skaldjur barbeque nära Pooh's bar was excellent! The thai-style clams, grilled tiger prawns and barbequed crab were all delicious!!!!! Den thai-stil musslor, grillade räkor tiger och grillade krabba var alla läckra !!!!! Don't forget to bring a torch light to find your way back to the hotel in the evening! Glöm inte att ta med en ficklampa lätt att hitta tillbaka till hotellet på kvällen!
  Overall, the hotel was very nice and the staff very friendly. Sammantaget var hotellet mycket trevligt och personalen mycket vänlig. The natural environment was stunning but there are signs that the island is not being looked after for its long-term benefit. Naturen var fantastisk, men det finns tecken på att ön är inte omhändertagna för sitt långsiktiga fördelar. We did visit Koh Lipe during the Songkran festival, which was a busy period and there were more visitors than normal, which perhaps contributed to the waste on the island. Vi besökte Koh Lipe under Songkran festivalen, som var en hektisk period och det var fler besökare än normalt, vilket kanske bidrog till att avfallet på ön.
  Idyllic Concept Resort :Great place, excellent service Idyllisk Concept Resort: Great place, excellent service
  After reading all the reviews here, we initially decided not to stay at Idyllic Concept Resort. Efter att ha läst alla recensioner här bestämde vi inledningsvis inte bo på Idyllisk Concept Resort. We booked at neighbouring Castaway Resort instead, but were quite disappointed there and moved out after three nights. Vi bokade på angränsande Castaway Resort i stället, men blev besvikna riktigt där och flyttade ut efter tre nätter. We then moved to Idyllic Concept and where very glad that they still had availability. Vi flyttade sedan till idylliska Concept och var mycket glad att de fortfarande hade tillgänglighet.
  The place is a true gem, with great and very helpful staff (they're all from other parts in Thailand and seem to have a lot of experience in the service industry). Platsen är en riktig pärla, med stor och mycket hjälpsam personal (de är alla från andra delar i Thailand och verkar ha stor erfarenhet inom tjänstesektorn). We stayed at a Type B bungalow, which is a little bigger then Type A and has both an indoor and an outdoor shower. Vi bodde på en typ B bungalow, som är lite större då typ A och har både en inomhus och en utomhus dusch. I asked to see a Type A bungalow too, and they gladly showed me one. Jag bad att få se en typ A bungalow också, och de gärna visade mig en. Contrary to some other reviews here, there's a non-transparent milky glass window now between bathroom and bedroom for more privacy in Type A bungalows, so no worries on that :) I motsats till vissa andra recensioner här, det finns en icke-mjölklikt glas fönster nu mellan badrum och sovrum för mer avskildhet i typ A bungalows, så inga bekymmer på den:)
  There is indeed no furniture on the small balcony, but the staff suggested that if we would like to have dinner on the balcony, they would be glad to provide table and chairs. Det finns faktiskt inga möbler på den lilla balkongen, men personalen ansåg att om vi vill ha middag på balkongen, skulle de vara glada att kunna erbjuda bord och stolar. The rooms have a great and clean design and are very bright. Rummen har en stor och ren design och är mycket ljusa. However, they lack some basic functionalities. Däremot saknar de en del grundläggande funktioner. For instance, there's plenty of lighting in the room - but no reading light or a general light turn off switch in bed. Till exempel finns det gott om belysning i rummet - men ingen läslampa eller en allmän lätt stänger switch i sängen. Another thing I missed where towel hangers in the bathroom. En annan sak som jag missade när handduk galgar i badrummet. We really appreciated the air conditioning and the fridge in the room though! Vi uppskattade verkligen luftkonditionering och kylskåp i rummet though! There's also a computer and a flat screen sat-TV in the room with plenty of channels, but the only western station I discovered was the Dutch network BVN :) Det också en dator och en platt skärm sat-TV i rummet med massor av kanaler, men det enda västra stationen jag upptäckte var den nederländska nätverk BVN:)
  There's a full service restaurant now which we only tried once, but it was very tasty! There's a full service restaurant nu som vi bara försökte en gång, men det var mycket gott! Breakfast is included in the rate and served buffet style with an option to order eggs, pancakes or French toast (at no extra charge). Frukost ingår i rumspriset och serveras buffé stil med möjlighet att beställa ägg, pannkakor eller franska toast (utan extra kostnad).
  The resort is at the most southern point of sunrise beach and has a nice beach and good swimming (once you got through the layer of sea weed). Den utvägen är vid den sydligaste punkten på Sunrise Beach och har en fin strand och bra simning (när du kom genom lagret av tång). Mind the long tail boats though! Mind the long tail båtarna though! There's good snorkeling at the small islands in front of the beach and the resort offers free kayak rental, which makes it easier to get further off the beach. Det finns bra snorkling på de små öarna i stranden och resort erbjuder gratis kajakuthyrning, vilket gör det lättare att komma längre bort från stranden.
  Unfortunately, Koh Lipe is getting more and more visitors every year and still has a rather dubious waste management. Tyvärr är Koh Lipe får fler och fler besökare varje år och fortfarande har en ganska tvivelaktiga avfallshantering. The beaches are full of empty plastic bottles, beer cans, glass and other stuff you'd rather not see on a tropical island beach. Stränderna är fulla av tomma plastflaskor, ölburkar, glas och andra saker du inte vill se på en tropisk ö. strand. This is really sad and both the Chao Leh people and the resort operators don't really seem to do anything against it. Detta är verkligen sorgligt och både Chao Leh folket och operatörerna utväg egentligen inte verkar göra något emot det.

  Kohlipehotel.com 2009-2018