Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
  Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner

  Room Types and Room Rates

  Koh Lipe Recensioner : Traveler Advice on Koh Lipe - Review of Koh Lipe Castaway Beach Resort . Koh Lipe Recensioner: Traveler Råd om Koh Lipe - Översyn av Koh Lipe Castaway Beach Resort.

  Koh Lipe Castaway Beach Resort : Fabulous!” Koh Lipe Castaway Beach Resort: Fabulous! "

  We stayed at this resort for our now regular tropical Christmas. Vi bodde på denna utväg för vårt numera regelbundet tropiska jul. We live in Thailand for many years now, and are used to imperfections one finds on the beautiful beaches of Thailand. Vi lever i Thailand i många år nu, och används på brister finner man på de vackra stränderna i Thailand. But this place was something else: beautiful, clean and friendly. Men det här stället var något annat: beautiful, clean and friendly. I found the rooms spacious (unusual for Thailand) and airy. Jag tyckte att rummen rymliga (ovanligt för Thailand) och luftig. It is probably the most environmentally friendly resort on the whole island: everything is built of wood, not a piece of concrete in sight! Det är förmodligen den mest miljövänliga resort på hela ön, allt är byggt av trä, inte en bit av betong i sikte! The restaurant and the bar area are very nice and comfortable and the staff have been very helpful, friendly and sweet. Restaurangen och baren är mycket trevliga och bekväma och personal har varit mycket hjälpsam, vänlig och söt. And the food and drinks are superb too, although from time to time they have been a little bit slow with orders. Och mat och dryck är fantastiska också, men då och då de har varit lite långsam med order.

  Koh Lipe Castaway Beach Resort : Expensive but probably best on island!” Koh Lipe Castaway Beach Resort: Dyrt men förmodligen bäst på ön!

  Visited this resort in February with my partner and two friends. Besökt denna resort i februari med min sambo och två vänner. Weare not backpackers but slightly older and wanted something more comfortable - The Castaway is about as comfortable as you could get on Koh Lipe from what we saw. Weare inte backpackers men lite äldre och ville ha något mer komfortabel - The Castaway är ungefär lika bekväm som man kunde komma på Koh Lipe från vad vi såg.

  The island is very pretty with the most beautiful azure blue water which is lovely and clean - however clean is not an adjective I woud use to describe the island which is quickly getting over populted and littered. Ön är mycket vacker med den vackraste azurblå vatten som är vacker och ren - men rent är inte ett adjektiv jag woud använder för att beskriva ön som snabbt blir över populted och ungar. The side of the island the Castway is situated upon is far cleaner than the other side where noisey reggae music, boat noise and drunks seemed to prevail. Sidan av ön Castway ligger på är mycket renare än den andra sidan där noisey reggae music, båt buller och fyllon tycktes råda.

  The accomodation was very clean and was simple - a shower rom/ toilet on the ground floor and steep wooden steps to a bed upstairs. Boendet var mycket rent och var enkel - ett rom dusch / wc på bottenvåningen och brant trätrappa till en säng på övervåningen. There was a mosquito net over the bed and a wooden box with a lock. Det fanns ett myggnät över sängen och en trälåda med lås. If you require more than this then it is not for you. Om du behöver mer än så är det inte för dig. For us it was fine for a short break. För oss var det bra för en kort paus.

  We found the owner and staff very helpful and friendly. Vi hittade ägaren och personalen mycket hjälpsam och vänlig. we also found the food and drinks good if slightly more than some other restaurants on the island but in our opinion it was worth it. Vi fann också att mat och dryck bra om något mer än vissa andra restauranger på ön, men enligt vår uppfattning att det var värt det. Especially the breakfast which was very good quality. Speciellt frukosten som var mycket god kvalitet.

  Lots of steps and stairs without handrails around the hotel so not suitable for those with walking difficulties. Massor av steg och trappor utan räcken runt hotellet så inte lämplig för personer med gångsvårigheter. Also there are no chairs in the chalets only cushions and hammocks - again problems for those with disabiities. Det finns dessutom inga stolar i stugor bara kuddar och hängmattor - återigen problem för dem med disabiities. However, as the island can only be reached by boat it is unlikely that this will bother the majortiy of guests as they wouldn't be able to get there anyhow!! Men eftersom ön kan endast nås med båt är det osannolikt att detta kommer att besvära majortiy gäster eftersom de inte skulle kunna komma dit ändå! We had a nightmare of a ferry ride from Langkawi to the resort and had to transfer from boat to ferry at sea which was not mentioned until we were already underway. Vi hade en mardröm om en båtresa från Langkawi till semesterorten och var tvungen att flytta från båt till färja till havs som nämndes inte förrän vi var redan igång. Two of our party got injured during this transfer so be warned. Två av vårt parti blev skadad under överföringen så att varnas.

  the diving centre attached to the hotel seemed to provide a large selection of dives but as we were not obviously his target audience one of the men there asked us rather rudeley to move away from the front of the dive centre to another part of the beach which we found quite offensive so perhaps this resort is soley for young divers? det dykcenter som bifogas till hotellet tycktes innebära ett stort urval av dyk men eftersom vi var inte självklart hans målgrupp en av männen finns bad oss snarare rudeley att flytta bort från framsidan av dykcentret till en annan del av stranden som Vi hittade ganska stötande så kanske denna utväg är endast för unga dykare?

  All in all a clean hotel with good food with basic decor and fittings - I think it is overpriced for what you get but in terms of accomodation on Koh Lipe probably worth paying the extra. Allt som allt en ren hotell med god mat med grundläggande dekor och inredning - Jag tycker det är dyrt för vad du får, men i fråga om boende på Koh Lipe förmodligen värt att betala extra. Due to the hazardous ferry transfers not somewhere I will return to. På grund av det farliga färja överföringar inte någonstans jag återkommer till.

  Koh Lipe Castaway Beach Resort : Amazing space Koh Lipe Castaway Beach Resort: Amazing space

  Castaway is situated on sunrise beach at Koh lipe - a beautiful location with a fab wiev and a constant sea breeze. Castaway ligger på Sunrise Beach på Koh Lipe - en vacker plats med en fab utsikt och en konstant havsbris. There are two kind of bungalow - the "old ones" which is one storey buildings and the brand new ones in 2 (bathroom on ground floor and bedroom on 1st floor). Det finns två slags bungalow - de "gamla" som är en våning byggnader och den helt nya i 2 (badrum på bottenvåningen och sovrum på 1st floor). Both are made in natural materials - primarely wood and bamboo roof, fan, white curtans, thai style lamps, a wodden chest with a lock on - working as a safety deposit box, moscito net, king size bed, cold water shower - but very nice decorated in good combination of the best of thai mixed with scandinavian minimalism. Båda är gjorda i naturmaterial - primarely trä och bambu tak, fläkt, vit curtans, thai stil lampor, en wodden kista med lås på - att arbeta som ett kassaskåp, moscito netto, king size säng, kallt vatten dusch - men mycket trevligt inredda i god kombination av det bästa av thailändska blandad med skandinavisk minimalism. Best of all they all have huge terasses with private hammocks, thai style madresses, and lots of charm. Bäst av allt är att de alla har stora terasses med privata hängmattor, thai stil madresses, och massor av charm. (Be aware that not all bungalows has seaview - i would recommend those with). (Var medveten om att inte alla bungalows har havsutsikt - Jag skulle rekommendera de med). I have to make a small note about the old bungalows - bathroom and bedroom is seperated by a wall - but there are no door separating the two and therefore privacy is not an option!!! Jag måste göra en liten anteckning om den gamla bungalows - badrum och sovrum är avskilt med en vägg - men det finns ingen dörr mellan de två och därför integritet är inte ett alternativ!

  The restaurant/dive center/ management office is build on a lifted terasse i 2 floors - right on the beach - it has a great atmosphere and the best view (laid back but at the same time very aware of offering the best service). Restaurangen / dykcenter / förvaltningskontoret är bygger på ett upplyft altan i 2 våningen - mitt på stranden - det har en härlig atmosfär och den bästa utsikten (avspända men samtidigt väl medveten om att erbjuda den bästa servicen). They serve very good thai food and breakfast all day. De serverar mycket god thaimat och frukost hela dagen. Staff is very friendly, management is Hungary (speaks perfect english and is always ready with advise off any kind). Personalen är mycket vänlig, är förvaltningen Ungern (talar perfekt engelska och är alltid redo med rådgivning av något slag).

  The place is maybe a bit overprized (3000 bath for the old bungalows, 4200 bath for the new ones) considering the fact that they only have cold water showers and fan - never the less i would definately go there again and would recommend it as a very nice place for relaxation. Platsen är kanske lite overprized (3000 bad för gamla bungalows, 4200 bad för de nya) som anser att de bara har kallt vatten, dusch och fläkt - Icke desto mindre skulle jag definitivt åka dit igen och rekommenderar den som en mycket trevligt ställe för avkoppling.

  Koh Lipe Castaway Beach Resort : mixed feelings Koh Lipe Castaway Beach Resort: blandade känslor

  Koh Lipe is a lovely place, but is clearly getting busy - hopefully it won't overdose on the tourist thing. Koh Lipe är en härlig plats, men helt klart blir upptaget - förhoppningsvis kommer det inte att överdosera turisten sak. The great thing about it is the comfy access it provides to the rest of the national park, where you can get away from the hoardes. Det fina med det är den bekväma tillgången den ger till resten av nationalparken, där du kan komma bort från hoardes.

  I visited Castaway in February while on a trip to Koh Lipe with my partner and two of our friends. Jag besökte Castaway i februari, medan på en resa till Koh Lipe med min sambo och två av våra vänner. In short, the beach is good for roasting on, there's plenty of coral for snorkelling only a few metres into the water, and getting to and from the rest of the island's facilities is straightforward. Kort sagt är stranden bra för rostning, det finns gott om koraller att snorkla bara några meter i vattnet och ta sig till och från resten av öns anläggningar är okomplicerad.

  If you're not going to go for all out luxury resorts you'll probably end up staying in a bunglalow of some kind in Thailand. Om du inte kommer att gå för alla ut Luxury Resorts du antagligen kommer att hamna vistas i en bunglalow av något slag i Thailand. They come in all shapes and sizes, and can be anything from flash to falling apart. De finns i alla former och storlekar, och kan vara allt från blixten till falling apart. Castaway's bunglalows are made of dark wood with lofty, thatched ceilings and an integrated naturalistic shower area. Castaway's bunglalows är tillverkade av mörkt trä med höga, halmtak tak och ett integrerat naturalistiska duschutrymmet. They're comfortable with plenty of lounging space and some clear attention to detail. De är bekväma med gott om lounging rymden och några tydliga känsla för detaljer. I'd say that they have certainly raised the bungalow design form to some kind of peak. Jag skulle säga att de verkligen har höjt bungalow konstruktionen utgöra någon form av topp. The service was generally perky, comprehending and pleasant, and the rooms were cleaned daily which added that extra touch of comfort. Tjänsten var generellt KÄCK, förstå och trevlig, och rummen var städas dagligen som tillade att extra touch av komfort. Only the manager is a slightly grumpy presence. Endast företagsledaren är en något butter närvaro.

  So thumbs up so far, although I would point out that at 2500-3500 baht a night in high/peak season they don't come cheap. Så tummen upp så långt, men jag vill påpeka att på 2500-3500 Baht per natt i hög / högsäsong de kommer inte billig. And indeed money was at the root of the main problem we had with the place. Och faktiskt pengar var roten till det största problemet vi hade med plats.

  When we checked our bill, we found that the wrong room rate had been used, the deposit that the we'd paid had not been deducted, and there had been some mathematical errors. När vi kontrollerat våra Bill, har vi funnit att fel rumspriset hade använts, deponering att vi skulle betalas hade dragits av, och det hade funnits några räknefel. Once we put this right the bill dropped from 59000 baht to 48000 baht which is a saving of about £200! När vi rätta till detta räkningen sjönk från 59.000 baht till 48.000 baht vilket är en besparing på ca £ 200!

  I'm being factual here as I don't know whether any or all of this happened with malice of forethought or just plain incompetence. Jag är faktiskt här som jag inte vet om något eller allt detta hände med illvilja av förtänksamhet eller bara ren inkompetens. All I'd say is make sure you leave enough time to check your bill before you leave. Allt jag vill säga är att du lämnar tillräckligt med tid för att kontrollera din faktura innan du reser.

  Kohlipehotel.com 2009-2018