Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
  Mountain Resort Koh Lipe Recensioner

  Room Types and Room Rates

  Koh Lipe Recensioner : Traveler Advice on Koh Lipe - Review of Mountain Resort Koh Lipe. Koh Lipe Recensioner: Traveler Råd om Koh Lipe - Översyn av Mountain Resort Koh Lipe. Mountain Resort Koh Lipe : So beautiful, it could be sensational!” Mountain Resort Koh Lipe: Så vackert kan det bli sensationellt! " It's not as bad as it has been painted.... Det är inte så illa som det har målats .... We set off for Koh Lipe and The Mountain Resort with some trepidation after reading all the reviews and forum posts on Tripadvisor, but we'd booked and paid for our 6 night stay months ago, so we were committed. Vi begav sig till Koh Lipe och The Mountain Resort med viss bävan efter att ha läst alla recensioner och inlägg på forumet på Tripadvisor, men vi hade bokat och betalat för vår 6 night stay månader sedan, så vi har begåtts. Being over fifty and not the fittest specimens in the gym, we were a little apprehensive about having to haul our heavy bags all the way up the steps to the resort but we were pleasantly surprised, when the Sunday ferry from Pak Barra reversed itself onto Sunrise Beach, to be met by a representative from The Mountain Resort and two bearers, who gathered up our luggage and set off through the trees to the resort. Är över femtio och inte den starkes rätt exemplar i gymmet, vi var lite orolig över att behöva släpa våra tunga väskor hela vägen uppför trappan till den utväg, men vi blev positivt överraskad, då söndag färjan från Pak Barra vänt sig på Sunrise stranden, som skall uppfyllas av en representant från The Mountain Resort och två bärare, som samlade ihop våra saker och begav sig genom träden till semesterorten. It pays to phone ahead to let them know you are on the way, it would seem! Det lönar sig att ringa vidare att låta dem veta att du är på väg, verkar det! The picturesque steep wooden steps you see in photographs have now been replaced by two even steeper sets of concrete steps with tiled tops (very slippery when wet) and as we clambered up them, the size of the tip for bearers quickly doubled! Den pittoreska brant trätrappa du ser på bilder har nu ersatts av två ännu brantare uppsättningar konkreta åtgärder med kaklade toppar (mycket Slippery When Wet) och när vi klättrade upp dem, fördubblade spetsen för bärare snabbt! On arrival, we were given a cold drink and quickly conducted to our accommodation, front row Deluxe, beautiful view as promised but I agree with other posts about the furniture. Vid ankomsten fick vi en kall drink och snabbt genomföras för våra boende, Front Row Deluxe, vacker utsikt som utlovat men jag håller med andra inlägg om möblerna. Think 'island rustic' meets motel, with nasty nylon curtains and a plastic headboard. Tänk "ö rustika" möter motell, med otäcka nylon gardiner och en plast huvudgavel. Still, I wasn't planning to spend much waking time in there and the bed was comfortable enough. Ändå var jag inte planerar att spendera mycket vakna tid där och sängen var bekväm nog. The air-con was efficient and the bathroom perfectly functional although I have no idea why they think they need such a huge TV in the rooms. The air-con var effektivt och badrummet helt funktionell men jag har ingen aning om varför de tror att de behöver en sådan enorm TV på rummen. The restaurant is like a huge barn but the food is acceptable. Restaurangen är som en stor lada men maten är acceptabelt. The breakfast buffet offered cereal (one choice), fruit, yoghourt, eggs, fried or scrambled and usually cold, some choice of potato or vegetable, French toast or rather good pancakes, bread and traditional Thai breakfast but no choice of pastries, meats or cheeses which disappointed some European visitors. I frukostbuffén erbjuds spannmål (ett urval), frukt, yoghurt, ägg, stekt eller oordning och ofta kallt, några val av potatis eller andra grönsaker, fransk toast eller snarare goda pannkakor, bröd och traditionell thailändsk frukost men inget val av konditorivaror, kött eller ostar som fått vissa europeiska besökare. There was no fresh fruit juice either (just an orange flavoured drink), which disappointed me, but there was plenty of fresh, cold water, and hot water for tea and coffee. Det fanns ingen färsk fruktjuice antingen (bara en apelsin smaksatt dryck), som gjort mig besviken, men det fanns gott om färskt, kallt vatten och varmt vatten till te och kaffe. The restaurant staff were quite reserved at first, but became friendlier after we had been there for a day or two and they got to recognise us, however I do question the appropriateness of a table in the middle of the restaurant for staff to lounge at, reading magazines, when there were no tables to clear. Restaurangen Personalen var reserverade alldeles i början, men blev vänligare efter att vi hade varit där för en dag eller två och de fick erkänna oss, men jag ifrågasätter lämpligheten av ett bord i mitten av restaurangen för personalen att slappna av på, läsa tidningar, då det inte fanns några bord för att rensa. Another downside is the total lack of any kind of 'housekeeping'. En annan nackdel är den totala avsaknaden av någon form av "hushållning". We were there for 6 nights but my bungalow was never cleaned. Vi var där för 6 nätter men min bungalow var rengörs aldrig. I can cope with using the same bed-linen for 6 nights but I would have appreciated a clean, dry towel, my bin being emptied and a refill of toilet paper! Jag kan hantera med samma sängkläder för 6 nätter men jag skulle ha uppskattat en ren, torr handduk, mina bin har tömts och en påfyllning av toalettpapper! The location is, as many have said, fantastic. Platsen är, som många sagt, fantastiskt. The picture postcard view across the white sand and azure sea cannot be equalled anywhere on the island. Den vykort utsikt över vit sand och azurblått hav kan inte vara lika stor överallt på ön. It's by far and away the nicest, cleanest beach and rarely has more than a dozen or so people on it. Det är i särklass den finaste, renaste stranden och sällan har mer än ett tiotal personer på den. You can snorkel straight from the beach and there are lots of colourful fish to see. Du kan snorkla direkt från stranden och det finns massor av färggranna fiskar att se. Be warned though, there is absolutely no shade anywhere on the beach, at any time of the day and with the sun reflecting off the sand it's very easy to burn. Be warned Men det finns absolut ingen skugga någonstans på stranden, när som helst på dygnet och med solen reflekteras av sand är det väldigt lätt att bränna. The beach is also home to the popular 'Karma bar' and 'Mountain Massage' where you can get one of the best massages on the island and certainly one in the nicest venue. Stranden är också hem till den populära "Karma bar" och "Mountain massage" där du kan få en av de bästa massage på ön och definitivt en av de trevligaste mötesplats. However, three new Deluxe cabins have recently been built on the beach, which would save the occupants from having to climb up and down the steps other than for breakfast, but which do detract from the appearance of the beach. Dock har tre nya Deluxe-hytter nyligen byggts på stranden, vilket skulle rädda de åkande från att behöva klättra upp och nedför trappan annat än till frukost, men som inte försämrar utseendet på stranden. All in all, I am glad we went. Allt som allt är jag glad att vi gick. I'm pleased to have seen this beautiful spot and I enjoyed the experience, but I'm not going back until somebody puts a few sun shades on the beach! Jag är glad att ha sett denna vackra plats och jag njöt av erfarenhet, men jag tänker inte tillbaka förrän någon sätter några solskydd på stranden! Mountain Resort Koh Lipe : Amazing location, average resort Mountain Resort Koh Lipe: Amazing location, genomsnitt resort I'm just repeating what has been said in the several reviews before this one. Jag är bara upprepa vad som sagts i flera recensioner före det här. We paid 1600 for a basic hut with air con and cold water. Vi betalade 1600 för en grundläggande hydda med air con och kallt vatten. I thought this was quite pricey for a very small bungalow. Jag trodde det var ganska dyra för en mycket liten bungalow. We were really disappointed with the food here - walk around the beach to the right, go past the village, and there is a restaurant on the beach (5-10 mins) which is excellent and much cheaper. Vi blev verkligen besviken med maten här - gå runt stranden till höger, gå förbi byn, och det finns en restaurang på stranden (5-10 minuter) som är utmärkt och mycket billigare. The view is AMAZING and the beach is lovely. Utsikten är fantastisk och stranden är underbar. Other areas of the island are covered in litter but this beach was always clean. Andra delar av ön täcks av kullen men den här stranden var alltid ren. To be honest, the negatives above are completely outweighed by the view, and if you don't stay here, then you should definitely visit just to have a look around. För att vara ärlig, är de negativa ovan helt uppvägs av den uppfattningen, och om du inte stanna här, så ska du definitivt besöka bara för att ta en titt omkring. My best scenic photos from the holiday were taken here. Mina bästa natursköna bilder från semestern fattades här. Mountain Resort Koh Lipe : Average room & service but awesome view & location!” Mountain Resort Koh Lipe: Average Room & service men awesome view & location! " I chose Mountain Resort needless to say was due to their fantastic location and the "to die for" view :) As I'm always a sucker for more secluded locations when I travel, a bit further away from the crowd is always a better bet for me and my bestie. Jag valde Mountain Resort självfallet berodde på deras fantastiska läge och "to die for" view:) Som jag alltid är en sucker för mer avskilda platser när jag reser, lite längre bort från mängden är alltid en bättre insats för mig och min bestie. MR delivers just that. MR levererar just det. It's much more quiet comparing to the neighboring beaches namely Sunset,Sunrise or Pattaya beach (the noisiest and most crowded). Det är mycket lugnare jämföra till närliggande stränder nämligen Sunset, Soluppgång eller Pattaya Beach (den bullrigaste och mest trångt). I paid THB1100/night for a fan room with cold water shower. Jag betalade THB1100/night för ett fläktrum med kallt vatten dusch. It's kinda pricey, when we first booked and was told it's gonna be THB600 initially from an agent in Langkawi. Det är lite dyr, när vi först bokade och blev tillsagd it's gonna be THB600 ursprungligen från en agent i Langkawi. Oh well, we didn't question much as we really liked the place and we're only there for 2 nights. Oh well, vi ifrågasätter inte mycket som vi gillade platsen och vi är bara där för 2 nätter. Service was slow, unfriendly and cold as mentioned by other travelers. Service var långsam, ovänliga och kallt som nämnts av andra resenärer. But I didn't expect much anyway from them, since we chose the place mainly for its location. Men jag inte förväntar sig mycket ändå från dem, eftersom vi valde platsen främst för dess placering. But not to an extent that they're rude, we didn't experience rudeness throughout our stay at MR. Men inte i sådan utsträckning att de är råa, fick vi inte uppleva råhet hela vår vistelse på MR. Room is really basic, it is all indivual huts, and don't expect anything fancy at all. Rummet är verkligen grundläggande, är det allt indivual hyddor, och inte förvänta sig något fancy alls. The non air conditioned rooms are adequate if you don't mind the heat in the afternoon, but then you'll always be outdoors anyway not in the room. Icke luftkonditionerade rum är tillräckliga om man inte har något emot värmen på eftermiddagen, men sedan kommer du alltid att vara utomhus ändå inte i rummet. The VIP suites has nicer locations, closer to the beach with nice sea views. VIP sviter har trevligare platser, närmare stranden med fin havsutsikt. While the rest are located up a tiny hill/slope, and be warned, you need to do a lot of climbing..from the beach to the restaurant, you'll have to climb quite a number of steps up..and from the restaurant to the chalets, again more walking up the slopes. Medan resten ligger en liten kulle / backe, och varnas för, måste du göra en hel del klättrande .. från stranden till restaurangen, måste du klättra ganska många steg upp .. och från restaurang till stugor, återigen mer gå uppför backarna. But I actually liked it that way, it made the whole experience more rustic and back to nature. Men jag tyckte faktiskt det så, det gjorde hela upplevelsen mer rustika och tillbaka till naturen. I do agree with others, I didn't see any housekeeping done at all, although we were only there for 2 nights. Jag håller med andra, hade jag inte se någon hushållning sker i alla, även om vi var bara där för 2 nätter. Which is weird. Vilket är konstigt. The spa next to Karma bar seemed to offer a pretty good deal for only THB300 per hour. Spa bredvid Karma bar tycktes erbjuda en ganska bra affär för endast THB300 per timme. I've seen higher prices at the main town area or the same price, but you won't get the by the beach experience you'll get at MR beach spa. Jag har sett högre priser på den viktigaste staden areal eller samma pris, men du kommer inte få vid stranden erfarenhet du får på MR beach spa. Karma bar is my fave spot in the whole island :) Ben the bartender is awesome, a very nice chap. Karma bar is my fave plats i hela ön:) Ben bartendern är awesome, en mycket trevlig kille. Timothy that runs the bar is a nice guy too, they serve pretty wicked cocktails day and night. Timothy som driver baren är en trevlig kille också, fungerar de ganska elak cocktails dag och natt. Don't forget to check with them when will they perform the fireshow by the beach at night, it was awesome..great beats, cool bar, friendly staffs. Glöm inte att kolla med dem när de ska utföra fireshow vid stranden på natten, det var awesome .. bra beats, cool bar, friendly staffs. Be warned for ppl who doesn't like dogs..there's quite a few "resident" doggies around Karma bar area, by the beach. Varnas för ppl som inte gillar hundar .. det finns ganska många "bosatt" doggies runt Karma bar area, vid stranden. I fell in love with them, but for some that disliked them, please just leave them alone and ignore them. Jag blev kär i dem, men för vissa som ogillade dem kan du bara lämna dem ifred och ignorera dem. They're super friendly and warm, when you greet and play with them. De är super vänliga och varma, när du hälsar på och leka med dem. Take note, if you arrive at Pattaya beach (that's the main pick up/drop off point) you can either choose to walk to MR or take the longtail boat that'll cost you THB50. Notera, om du kommer till Pattaya Beach (som är den stora pick up / drop off point) kan du antingen välja att gå till MR eller ta longtail båt som kommer att kosta dig THB50. We chose to walk, as from the stroll we could check out the whole island on foot and get to see the other beaches, resorts and local villages as well, sort of familiarising ourselves in a way. Vi valde att gå, från det att strosa vi kunde kolla in hela ön till fots och få se den andra stränder, charter och lokala byar också, typ att bekanta oss på ett sätt. And yes, the beaches are quite dirty at many stretches, we've picked up so many broken pieces of glasses since day one, and discarded it properly. Och ja, stränderna är ganska smutsigt på många sträckor, har vi plockat upp så många trasiga bitar av glas sedan dag ett, och slängs på rätt sätt. Always make sure you're wearing your flip flops. Se alltid till att du bär dina flip flops. I wondered if the rubbish was caused by tsunami and was never properly cleaned up ever since? Jag undrade om det skräp som orsakades av tsunamin och var aldrig riktigt saneras sedan dess? However I did notice that MR hired ladies to clean up the beach area everyday, which is definitely a good thing. Men jag märkte att MR hyrt damer att rensa upp i strandområdet vardag, vilket är definitivt en bra sak. And bear in mind, the whole island is without electricity most of the time so remember to bring a torchlight with you when you walk out at night. Och ha i åtanke är att hela ön utan el för det mesta så kom ihåg att ta med en ficklampa med dig när du går ut på natten. It's pitch black and to walk back to MR from the main town area is gonna take you about 15-20 mins, so you'll definitely appreciate having a torchlight with you :D Det är becksvart och gå tillbaka till Peter från staden området kommer att ta dig ca 15-20 minuter, så du får definitivt uppskattar att ha en ficklampa med dig: D Koh Lipe is such a gorgeous island, so laidback and rustic..I am hoping to see the same environment next year (planning to revisit) but I doubt so..as it's getting more and more well known, and as more tourists swarmed into the island, the more commercialised it'll get, sadly. Koh Lipe är en så vacker ö, så avslappnad och rustikt .. jag hoppas att se samma miljö nästa år (planerar att se över) men jag tvivlar på det .. så det börjar bli mer och mer kända, och allt fler turister strömmade till ön, mer affärsmässig det kommer att få, tyvärr. At least I've seen Lipe in its more original state. Åtminstone jag har sett Lipe i dess mer ursprungliga skick. Just sad that many travellers were irresponsible and litter so ignorantly in this beautiful island.. Bara tråkigt att många resenärer var oansvarigt och skräp så okunnighet i denna vackra ö. .. Mountain Resort Koh Lipe : Amazing Views from our Bungalow at Mountain Resort, Koh Lipe” Mountain Resort Koh Lipe: fantastisk utsikt från vår bungalow på Mountain Resort, Koh Lipe " I can not believe that I could not find Koh Lipe here at Trip Advisor, I had to guess and place my map pin myself on my travel map. Jag kan inte tro att jag inte kunde hitta Koh Lipe här på Trip Advisor, var jag tvungen att gissa och placera min karta stift mig på min resa kartan. Koh Lipe is a beautiful Island in the very south of Thailand, its not easy to get to, and most places there are closed half of the year, making the island private and only accessible only half of the year. Koh Lipe är en vacker ö i Södra Thailand, dess inte lätt att komma åt, och de flesta ställen finns stängda delen av året, vilket gör ön privat och bara tillgänglig endast hälften av året. We stayed at the Mountain Resort, reccommened from some searches on travel blogs. Vi bodde på Mountain Resort, reccommened från några sökningar på resor bloggar. The resort is big, has alot of choices in bungalows, the pricer ones with the better views, and having aircondtioning, which you really dont need, since they are only open from nov- may, and its not that hot on the island during that time. Den utvägen är stora, har många val i bungalows, kan Pricers dem med bättre utsikt, och med aircondtioning, som du verkligen dont behov, eftersom de endast är öppen från november-, och inte så hett på ön under tid. We stayed in the cheapest bungalow, it was 600 baht a night, about $18 US dollars, it was a great deal, some of the other bungalows right on the beach charged alot more, and our was better! Vi bodde i den billigaste bungalowen var det 600 baht natten, ca $ 18 $, det var en hel del, ut några av de andra bungalows direkt på stranden mycket mer, och vi var bättre! The resort is on top of a hill, and there is a pretty long staircase to reach the top, so you have to be in half way decent shape to make it to the top, but its worth it! Den utvägen är på toppen av en kulle, och det finns en ganska lång trappa för att nå toppen, så du måste vara halvvägs anständig form för att ta oss till toppen, men its worth it! The view up there is priceless, and the restaurant is great with the views to die for at every table, great food too! Vyn däruppe är ovärderligt, och restaurangen är bra med de åsikter som att dö för vid varje bord, god mat också! Prices are great too, service a lttle off, but hey, its thailand, and that is just the way it is. Priserna är bra också, service en lttle bort, men hey, dess Thailand, och det är bara så det är. Our bungalow, was clean, and had a attached bathroom , with cold water only, and only a fan, both were just fine, the bungalow had window slats that opened and let in a great breeze, and there is a bug net over the bed, but there were no misqistos that time of year when we were there, The bungalows had nice little deck with chairs, so you could sit outside, i think you have to request a bungalow that is closer to the view, but i dont think you can ask for that in advance, you just have to ask for a closer one once you get there. Vår bungalow var ren och hade ett badrum, med kallt vatten och endast en fläkt, båda var bra, hade bungalow fönster spjälorna som öppnade och släppte in en stor vind, och det finns en bugg nät över sängen , men det fanns inga misqistos den tiden på året när vi var där, hade bungalows trevlig liten lek med stolar, så du kunde sitta ute, jag tror att du måste begära en bungalow som är närmare uppfattningen, men jag dont tänka dig kan begära att i förväg, du bara måste be om en närmare ett när du kommer dit. Koh Lipe is accessible from koh lanta by boat during season, ( but a long day journey) and by taking a 2 hour boat ride from Langkawi , Malaysia, which is what we did. Koh Lipe är tillgänglig från Koh Lanta med båt under säsongen, (men en lång dags resa) och genom att ta en 2 timmars åka båt från Langkawi, Malaysia, vilket vi gjorde. Koh lipe has the most beautiful water, it looks alot like Phi Phi , thailand, but doesnt have the overdevelopment, but go quick! Koh Lipe har den vackraste vatten, det ser väldigt lik Phi Phi, Thailand, men icke har den överexploatering, men går fort! I think that will change, its becoming very popular, but still has that local, quiet charm, no cars, only long tail boats, and you can walk the island in 2 1/2 hours. Jag tror att det kommer att förändras, att det skall bli mycket populär, men fortfarande har det lokala, stilla charm, inga bilar, endast en lång svans båtar, och du kan vandra på ön i 2 1 / 2 timmar. We loved it, and loved this resort, there is a cute bar called Karma, which is right on the beach, below the resort, and the beaches are amazing, white sand, and turqouise blue water, the beach has this amazing sandbar that you can walk out far on, great place! Vi älskade den, och älskade denna semesterort, finns en söt bar heter Karma, som ligger precis vid stranden, nedanför utväg, och stränderna är fantastiska, vit sand och turkos blått vatten, har stranden denna fantastiska Sandbar att du kan gå ut långt på, bra ställe! Liked — location, best beach on the island Gillade - location, bästa stranden på ön Disliked — staff could of been more friendly, communication was hard Ogillade - personal kunde i varit mer vänligt, var kommunikationen hård

  Kohlipehotel.com 2009-2018