Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Bar & Restauranger
  Bar & Restauranger
  Restaurants Restauranger Besides the restaurant from your resort Koh Lipe has a few other options. Förutom restaurangen från din resort Koh Lipe har några andra alternativ. On Pattaya beach a few places draw in the crowds every night with a barbecue on the beach. På Pattaya Beach ett fåtal platser dra i publiken varje kväll med en grillfest på stranden. Popular with many visitors, but it does seem a bit inconsiderate to eat big plates of seafood in the middle of a national marine park (and yes, some of the fish for sale is caught illegally in the park). Populär med många besökare, men det verkar lite oförskämt att äta stora plattor av skaldjur i mitten av en nationell marin djurpark (och ja, är en del av den fisk till försäljning fångats olagligt i parken). The path from Pattaya beach to the village has quite a few shops, fruit stalls, and small eateries (pancakes, baguettes, etc ...) ideal for a light lunch or a quick snack. Vägen från Pattaya stranden till byn har en hel del affärer, på torg frukt och små matställen (pannkakor, baguetter, osv ...) perfekt för en lätt lunch eller ett snabbt mellanmål. Near the school, where the path from Sunset beach connects to the village, is also a 'snack hot-spot', with noodle soups, roti's and a few shops. Nära skolan, där vägen från Sunset Beach ansluter till byn, är också ett mellanmål hot-spot ", med nudel soppor, roti, samt ett par butiker. Here are a few restaurants that have gained a bit of a reputation over the years: Här är några restauranger som har fått lite av ett rykte under åren: Jack's Jungle Bar Jack's Jungle Bar
  In the jungle near Sunset beach, Jack's wife Dai cooks a Penang and Mussaman curry that has become quite famous. I djungeln i närheten av Sunset Beach, Jack hustru Dai kockar en Penang och Mussaman curry som har blivit ganska känd. Many of the longtermers eat here several days a week. Många av de longtermers äter här flera dagar i veckan. A great spot to sample Thai Home cooking. En bra plats att provet thailändsk husmanskost.
  Mama's restaurant Mama's restaurant In the middle of the island, opposite Pooh Bar, Mama's restaurant was the first restaurant to open on Koh Lipe and is one of the few Chao Ley run places on Koh Lipe. I mitten av ön, har motsatt Pooh Bar, Mama's restaurang den första restaurangen att öppna på Koh Lipe och är en av de få Chao Ley bungalows på Koh Lipe.
  Banana Tree Bananträdet Has a large selection of Thai and Western favorites, but is mainly popular for it's movies showing every night at 19.00h. Har ett stort urval av thailändska och västerländska favoriter, men är främst populär för sina filmer som visar varje kväll på 19.00h. (located on the path from the village to Pattaya beach) (ligger på vägen från byn till Pattaya Beach) Pattaya Song Pattaya Song Fresh Italian pizza and pasta on Pattaya beach. Färsk italiensk pizza och pasta på Pattaya beach. Pooh's restaurant Pooh's restaurang The largely westernised menu comes with Western service and (almost Western) prices. Den till stor del västinfluerade menyn kommer med västerländska service och (nästan Western) priser. The barbeque with salad bar is popular. Den barbeque med salladsbar är populär. On some nights there is live music. På vissa kvällar har levande musik.
  Bars Bars Koh Lipe has seen a steady rise in the number of bars over the last few years, however most of them have stayed low key Koh Lipe har sett en stadig ökning av antalet barer under de senaste åren, men de flesta av dem har stannat lågmäld These are a few of the bars that have been around for a few years: Dessa är några av de barer som har funnits under några år: Jack's Jungle Bar Jack's Jungle Bar A great place to meet people in the middle of the jungle (120 meters from Sunset beach). Ett bra ställe att möta människor mitt i djungeln (120 meter från Sunset Beach). Generous cocktails and excellent food in a relaxed atmosphere. Generösa cocktails och god mat i en avslappnad atmosfär. Live Music Jam on Saturday night. Live Music Jam på lördag kväll. Free pool table (if you have a drink). Gratis biljardbord (om du har en drink).
  Forra Forra besides a dive shop and a bamboo resort, Forra has a beautifully designed open restaurant and lounge area with amazing views. Förutom ett dyk shop och en bambu utväg, har Forra en vackert utformad öppnar restaurang och lounge med fantastisk utsikt. A great place for breakfast (real coffee!) and during the afternoon heat. Ett bra ställe för frukost (riktigt kaffe!) Och under eftermiddagen värme.
  Pooh Bar Pooh Bar In de middle of the island, Pooh Bar feels more urban than any other bar on the islands, great service but pricey. I de mitt på ön, känns Pooh Bar mer urban än någon annan bar på öarna, bra service men dyr. Pool table, large screen (live football), draft beer and lots of cocktails. Biljardbord, stor skärm (live fotboll), fatöl och massor av drinkar.
  Monkey Bar Monkey Bar The original Lipe hangout, where you can drink and dance on the beach all through the night to the next day, local chao-ley style! Den ursprungliga Lipe tillhåll, där du kan dricka och dansa på stranden hela natten till nästa dag, lokal Chao-ley style! (Pattaya beach) (Pattaya beach)

  Kohlipehotel.com 2009-2018