Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Snorkling & Dykning
  Snorkling & Dykning Snorkeling Snorkling Koh Lipe has some great snorkeling right of the beach, but the best spots can be visited on day trips to the dozen or so nearby islands. Koh Lipe har några bra snorkling höger på stranden, men de bästa platserna kan besökas på dagsturer till tiotal närliggande öarna. A great spot is at the southern tip of Sunrise Beach (Near Forra, Coco and Viewpoint). En bra plats är på den södra spetsen av Sunrise Beach (Near Forra, Coco och synpunkt). Good swimmers can take fins and snorkel and head out to one of the 2 small islands in front of the beach. God simmare kan ta fenor och snorkel och bege dig till en av de 2 små öar i stranden. There are nice things to be seen when you swim around the islands, or swim from one to the other above a sharp drop-off. Det finns trevliga saker att se när du simmar runt öarna, eller simma från den ena till den andra över en kraftig drop-off. There are sometimes strong currents here, don't head out alone. Det finns ibland starka strömmar här, inte ge sig ut ensam. Another good place to snorkel is Pattaya Beach, the good stuff is a bit further out. Ett annat bra ställe att snorkla är Pattaya Beach, bra grejer är lite längre ut. Ask at the many dive shops on Pattaya beach where exactly you need to go. Fråga på många dykaffärer på Pattaya Beach där just du behöver gå. There are some great dive sites near Koh Lipe Det finns några bra dykställen nära Koh Lipe And unlike other places in Thailand, diving around Koh lipe is still quite peaceful and relaxed. Och till skillnad från andra ställen i Thailand, dykning runt Koh Lipe är fortfarande ganska lugn och avslappnad. There are about 7 dive shops on Koh Lipe and they all offer a similar standard and service. Det finns cirka 7 dykaffärer på Koh Lipe och de alla erbjuder en liknande standard och service. The difference usually lies in the languages spoken and the general atmosphere. Skillnaden ligger vanligen i talade språk och den allmänna atmosfären. Koh Lipe is small enough to have a quick wander around before committing to any of the dive shops. Koh Lipe är liten nog att ha en snabb vandra omkring innan de bestämmer sig någon av dykaffärer. See what works best for you! Se vad som fungerar bäst för dig! Koh Chabang Koh Chabang Probably Koh Lipe's most picturesque site, popular with both snorkelers and divers. Förmodligen Koh Lipe vackraste plats, populär bland både snorklare och dykare. Beautiful soft coral cover a pinnacle underneath the surface to about 16 meters. Vackra, mjuka koraller täcka en höjdpunkt under ytan till cirka 16 meter. There is a cleaning station here, so you never know who you're going to see. Det finns en reningsstation här, så man vet ju aldrig vem du kommer att se. Koh Sawang Koh Sawang This is a great dive with great visibility. Det är ett fantastiskt dyk med stor synlighet. Good chance on seeing something big from deep waters nearby. Chans när han såg något stort från djupt vatten i närheten. There is a huge black rock covered with soft coral that provides a fairytale backdrop. Det finns en stor svart sten täckt med mjuka koraller som ger en saga bakgrund. You can cruise around a few pinnacles and there is a very interesting shallow reef. Du kan kryssning runt några tinnar och det finns en mycket intressant grunt rev. 8 Mile Rock 8 Mile Rock This is a world class, but very peaceful dive for advanced divers only. Detta är en världsklass, men mycket lugnt dyk för erfarna dykare bara. Access to this site depends on weather and current conditions, so check in advance with a local dive center if you really want to dive this site. Tillgång till denna webbplats beror på väder och nuvarande förhållanden, så kolla i förväg med ett lokalt dykcenter om du verkligen vill dyka här webbplatsen. 8 miles from the shore a pinnacle rises from below 40 meters to about 16 meters. 8 miles från stranden en Pinnacle stiger från under 40 meter till ca 16 meter. There are always leopard sharks around, and very often there are mantas. Det finns alltid leopardhajar runt, och väldigt ofta finns Mantas. Honey Island Honey Island Beautiful scenery above and below the water: near a few stunning beaches you can dive along the island, which is surrounded by a deep channel. Vackra vyer över och under vatten i närheten av några fantastiska stränder kan du dyka längs ön, som är omgiven av en djup kanal. Surreal rock formations and weird looking corals house a lot of cowries. Surrealistiska klippformationer och konstiga letar koraller hus mycket cowries. Yong Hua - Wreck dive Yong Hua - Wreck dive 10 years ago the Thai fish processing ship Yong Hua sank to a depth of 40 meters near Lipe island and a reef has been established here. 10 år sedan den thailändska fiskberedning fartyg Yong Hua sjönk till ett djup av 40 meter nära Lipe ö och ett rev har kommit fram här. This is dive for divers with experience and requires a good deal of planning and thinking, in return you get to see an intact wreck and insight in reef formation. Detta är dykning för dykare med erfarenhet och kräver en hel del planering och tänkande, i gengäld får du se en intakt vrak och insikt i reef formation. Due to the depth (starts at 35 meters) this is a short dive but your safety stop should be worth it just watching barracudas På grund av djupet (startar på 35 meter) det här är en kort dyk men din säkerhet stopp ska vara värt det bara att titta barracudor

  Kohlipehotel.com 2009-2018