Koh Lipe Hotell : Koh Lipe ett paradis i Thailand. Boka hotell och boende

 

Home

Koh Lipe Hotels

Koh Lipe Map

Koh Lipe Weather

Koh Lipe Ferry
Share kohlipehotel.com

Koh Lipe Hotell, li, pe, hotell, Thailand, strand, beach, island, Guesthouse, resort, guide, paradis, boende, pattaya, beach, fakta, tips, kortor, hotel, guide, tailand, klimat, karta, boat, buss, flyg, maps, bongalow, båt, berg, sand, boka, bar, bilder, biljetter,Koh Lipe guide med tips på bra boende Hotell. Och allt om ön i Thailand. Ko Li Pe ligger nära langkawi i Malaysia, Med Kartor och massor av bra fakta och tips.

Hotels Quick Search

Search Koh Lipe Hotell
Check In :
Check Out :
Minimum Price :
Maximum Price :

Koh Lipe Information

 • Koh Lipe i Thailand
 • Tarutao National Marine Park
 • How to get to Koh Lipe
 • färja till koh lipe
 • Bar & Restauranger
 • Snorkling & Dykning
 • Camping & Hiking
 • Koh lipe väder
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Koh Lipe Karta
 • Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild
 • Idyllic Concept Resort Recensioner
 • Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner
 • Koh Lipe Dykning
 • Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Mountain Resort Koh Lipe Recensioner
 • Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner
 • Lipe Resort Koh Lipe Recensioner
 • Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner
 • Entering via Langkawi to Koh Lipe
 • Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ?
 • Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews
 • Telaga Harbour Marina Langkawi
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Serendipity Resort Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe Review
 • Lipe Power Beach Resort Review
 • Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews
 • Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews
 • All Hotell in Koh Lipe

 • Bundhaya Resort Koh Lipe
 • Tarutao Cabana Resort Koh Lipe
 • Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe
 • Koh Lipe Castaway Beach Resort
 • Idyllic Resort Koh Lipe
 • Mountain Resort Koh Lipe
 • Lipe Resort Koh Lipe
 • Varin Beach Resort Koh Lipe
 • Jacks Jungle Koh Lipe
 • Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe
 • Pinnacle Wangmai Satun Hotel
 • Pooh Bungalows Koh Lipe
 • Andaman Resort Koh Lipe
 • Pansand Resort Koh Bulon Lae
 • Bulone Resort Koh Bulon Leh
 • Sanom Beach Resort Koh Lipe
 • Ricci House Resort Koh Lipe
 • Serendipity Resort Koh Lipe
 • The Reef Hotel Koh Lipe
 • Hammam Beach Resort Koh Lipe
 • Serene Resort Koh Lipe
 • Anda Resort Koh Lipe
 • Lipe Power Beach Resort
 • Harmony Bed and Bakery Koh Lipe
 • Z Touch Lipe Island Resort • Home -> Thailand Hotell -> Satun Hotell -> Koh Lipe Hotell
   
  Koh Lipe Information

  Koh Lipe i Thailand | Tarutao National Marine Park | How to get to Koh Lipe | färja till koh lipe | Bar & Restauranger | Snorkling & Dykning | Camping & Hiking | Koh lipe väder | FAQ - Vanliga frågor | Koh Lipe Karta | Foton från Koh Lipe - Koh Lipe Bild | Idyllic Concept Resort Recensioner | Jacks Jungle Koh Lipe Recensioner | Koh Lipe Dykning | Castaway Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Mountain Resort Koh Lipe Recensioner | Bundhaya Resort Koh Lipe Recensioner | Sita Beach Resort & Spa Koh Lipe Recensioner | Lipe Resort Koh Lipe Recensioner | Varin Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Blue Tribes Garden Beach Resort Koh Lipe Recensioner | Entering via Langkawi to Koh Lipe | Who requires a visa for Malaysia When entering via Langkawi ? | Pansand Paradise Island Resort Koh Bulon Lae Reviews | Telaga Harbour Marina Langkawi | Tarutao Cabana Resort Koh Lipe | Bulone Resort Koh Bulon Leh | Serendipity Resort Lipe | The Reef Hotel Koh Lipe | Anda Resort Koh Lipe Review | Lipe Power Beach Resort Review | Green View Beach Resort Koh Lipe Reviews | Kaixolipe Resort Koh Lipe Reviews |

  Camping & Hiking
  Camping & Hiking Camping Camping
  The Park Rangers decide The Park Rangers besluta
  On Koh Adang, Koh Rawi and Koh Tarutao Camping is foreseen and can be arranged with the Ranger station on each island. På Koh Adang, är Koh Rawi och Koh Tarutao Camping förutses och kan ordnas med Ranger station på vardera ön. You will have to pay the National Park Entrance Fee and a fee per night for using the toilets and showers. Du måste betala nationalparken Inträde och en avgift per natt för att använda toaletter och duschar. Food and drinks are available at the restaurant. Mat och dryck finns på restaurangen. As we understand it camping is allowed anywhere if the National Park Entrance Fee has been paid - BUT we could be wrong - don't take our word for it. Som vi förstår det camping är tillåtet någonstans om nationalparken Entréavgift har betalats - men vi kan ha fel - ta inte vårt ord för det. If you don't want an unexpected midnight visit from the rangers, visit their station first, pay the fee and ask where camping is allowed at the moment. Om du inte vill att en oväntad midnatt besök från djurskötarna, besök deras stationen först, betala avgiften och fråga där camping är tillåtet för tillfället. Ask around on the island for the current deal and cool spots to go. Fråga runt på ön för den aktuella affären och häftiga platser att gå. The Chao Lay (Sea Gipsies) boatmen usually know the spots that have fresh water or great coral. Chao Lay (Sea zigenarnas) båtförare oftast vet de platser som har sötvatten eller stor korall.
  Some considerations Några överväganden Always respect the environment - leave nothing behind! Alltid hänsyn till miljön - lämna ingenting kvar! When bathing in fresh water streams and pools: only use bio degradable soap as these streams are an important source of fresh water for local fisherman and a haven for wildlife. När du badar i sötvatten strömmar och pooler: endast använda biologiskt nedbrytbar tvål eftersom dessa vattendrag är en viktig källa till sötvatten för lokala fiskare och en fristad för djurlivet. Hammock and mosquito net are often more comfortable than a tent, when the weather is stable. Hammock och myggnät är ofta mer bekväm än ett tält, när vädret är stabilt. Bring enough drinking water, your body needs several litres a day. Ta med tillräckligt med dricksvatten, behöver din kropp flera liter om dagen. Arrange your pick-up well - be clear about the day you want to return. Ordna din pick-up och - vara tydlig med vilken dag du vill återvända.
  Hiking Vandring Koh Tarutao Koh Tarutao The largest island is the marine park is situated about half way on the Pak Barra Koh Lipe ferry line. Den största ön är den marina parken är belägen ungefär halvvägs på Pak Barra Koh Lipe färjelinje. Accommodation and camping is available from the National Park Authority. Logi och camping är tillgänglig från National Park Authority. Several hikes can be done on this 11 x 26 Kilometer island including a walk along a 12 KM road build by prisoners that connects the 2 main bays and several trails to secluded beaches with the option to camp. Flera vandringar kan göras på detta 11 x 26 Kilometer ö med en promenad längs en 12 km väg bygga av fångar som förbinder de 2 största fack och flera spår att avskilda stränder med möjlighet att lägret. Info and a map are available at the National Park Headquarters, near the pier. Info och karta finns på National Park högkvarter, nära piren.

  Koh Adang Koh Adang Adang can be visited for a day trip from Koh Lipe (just 20 minutes across the Lipe - Adang Channel), but Bungalows and Camping is available from the National Park Authority.3 hikes depart from the Ranger station and National Park Bungalows: Adang kan besökas på en dagsutflykt från Koh Lipe (bara 20 minuter över Lipe - Adang Channel), men Bungalows och Camping är tillgänglig från nationalparken Authority.3 vandringar avvika från Ranger Station och National Park Bungalows: Lu Du Waterfall (2 hours) Lu Du Waterfall (2 timmar) Trail starts about 500 meters south down the beach from the Bungalows and goes trough dense rain forest leading to the waterfall. Leden börjar cirka 500 meter söderut längs stranden från Bungalows och går genom tät regnskog som leder till vattenfallet. The path can be hard to find. Stigen kan vara svår att hitta.

  Lo Po Waterfall (6 KM - 3 hours) Lo Po Waterfall (6 km - 3 timmar) The trails starts 1500 meters down the beach from the ranger station and leads to several pools and a waterfall (best just after rainy season). Lederna börjar 1500 meter ner till stranden från Ranger Station och leder till flera pooler och ett vattenfall (bäst precis efter regnperioden). Some climbing is involved, not recommended with flip flops / beach slippers. Vissa klättring är inblandade, rekommenderas inte med flip flops / strand tofflor.
  Pha Toe Boo Viewpoint Pha Toe Boo Viewpoint This 20 minute trail starts behind the National Park offices and leads to a 114 meter high cliff with an amazing view of Koh Lipe and other islands. Denna 20 minuter Leden börjar bakom nationalparken kontor och leder till en 114 meter hög klippa med en fantastisk utsikt på Koh Lipe och andra öar. Great to take stunning sunset shots. Bra att ta fantastiska solnedgång skott.

  Kohlipehotel.com 2009-2018